contactar

Per a contactar amb alguna de les entitats incloses a sedeta.cat, entreu a la pàgina especifica de l’Entitat que voleu i utilitzeu l’adreça electrònica detallada.

Si vols incloure en la portada un avís o informació important relativa a La Sedeta, per temes exclusivament relacionats amb la portada general o amb el conjunt d'entitats, per suggeriments, notificar enllaços trencats o problemes d'accés, utilitza els comentaris